gevel

 

Algemene informatie

Cursussen:
De cursussen beginnen in week 37 (vanaf maandag 13 september) en lopen door tot ongeveer half mei 2022. We volgen de vakantieregeling zoals die geldt voor middelbare scholen in Brabant.

Inschrijven:
Je kunt je uitsluitend voor een hele cursus inschrijven. Dit kan middels onze website.

Betalingen:
De betaling(en) dienen, onder vermelding van naam v.d. cursus, dag(deel), en docent, te geschieden op rekening: NL95INGB0008209845 tnv. Atelier C3 te Cromvoirt.
De betaling van het cursusgeld mag in twee termijnen gebeuren:

  • 1ste termijn (200,00): voor 13 september 2021
  • 2de termijn (150,00): voor 6 januari 2022
  • Voor de kennismakingscursus geldt: 1e termijn 150,00 euro en de 2e termijn 100 euro!
  • De zaterdag kennismakingscursus (12 keer) kost 150 euro.

Aantal deelnemers:
Per cursus geldt een minimum aantal van 6 deelnemers en een maximum van 10/11 deelnemers (afhankelijk van de cursus).  Als een bepaalde cursus niet door mocht gaan krijgt je uiteraard het reeds betaalde cursusgeld terug!