Atelier C-3

Algemene informatie/inschrijven

De cursussen bestrijken de periode half september tot half mei en beginnen in week 38 ( 17 september). We volgen hierbij de vakantieregeling zoals die geldt voor middelbare scholen in Noord Brabant.
Men kan zich uitsluitend voor een gehele cursus inschrijven. Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden. Inschrijfformulieren volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar:
Atelier C-3
p/a Lambert de Wijsstraat 6
5046 LG Tilburg

Betalingen dienen, onder vermelding van naam van de cursus, dag (deel) en docent, te geschieden op girorekening NL95INGB0008209845 t.n.v.:
Atelier C-3, Cromvoirt.

De betaling van het cursusgeld mag in twee (gelijke) termijnen gebeuren:

  • betaling 1e termijn: voor 15 september 2018
  • betaling 2e termijn: voor 15 januari 2019

Per cursus geldt een minimum aantal van zes deelnemers. Indien een bepaalde cursus niet door mocht gaan krijgt men uiteraard het al betaalde cursusgeld terug!.

Voor nader informatie kunt u bellen naar de docent die de cursus geeft of naar Bart van der Weegen, Lambert de Wijsstraat 6, 5046 LG Tilburg, tel: 013-5351675 of 06-36127878

B.g.g. John Jongbloed, tel: 06-27082916

 

Centrum voor kunstzinnige vorming